Een groot aantal klanten heeft vanwege de Coronacrisis met de bank afgesproken om tijdelijk niet af te lossen op de hypotheek. Voor sommige mensen geldt ook dat zij drie maanden uitstel krijgen voor het betalen van de hypotheekrente.

Omdat er voor hypotheken sinds 2013 een aflosverplichting geldt om recht op hypotheekrenteaftrek te krijgen, komen deze mensen met een dergelijke betalingsregeling in de knoei. Normaal gesproken toetst de belastingdienst jaarlijks op 31 december of er voldoende is afgelost. Loop je uit de pas? Dan heb je een jaar om de aflossing in te halen. Gebeurt dit niet? Dan vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek.

Nu de Coronacrisis een grote groep mensen treft, heeft de staatssecretaris aangegeven om soepeler met deze aflosverplichting om te gaan. Mensen die zich tussen 12 maart en 30 juni bij de bank hebben gemeld voor een betaalpauze, krijgen de mogelijkheid om de achtergelopen aflossing gedurende de gehele resterende looptijd van de hypotheek in te halen. Dit is veel langer dan de oorspronkelijke termijn van een jaar. Op die manier hoopt de staatssecretaris mensen tegemoet te komen die door de Coronacrisis in de problemen zijn gekomen.

Ook krijgen huizenbezitters de mogelijkheid om de achtergelopen aflossing in een nieuw leningdeel op te nemen om zelf de terugbetaal termijn te kunnen bepalen, zolang deze korter is dan de resterende hypotheek.

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 055-3030629.