Gezinsongevallenverzekering

Een gezinsongevallenverzekering keert een bedrag uit in het geval dat één van de verzekerden een ongeval overkomt. Het gevolg van dit ongeval dient een ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit of overlijden te zijn. Voor de gezinsongevallenverzekering hebben alle verzekeraars in Nederland een gezamenlijke definitie vastgesteld van een ongeval. Deze definitie luidt als volgt:

Een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, of zijn of haar dood. 

Er zijn ook gebeurtenissen die niet binnen de vastgestelde definitie vallen, maar toch verzekerd zijn en waarbij dus een som geld wordt uitgekeerd. Hierbij kunt u onder andere denken aan verdrinking, verstikking, bevriezing of vergiftiging.

Op het gebied van dekking zijn er vier rubrieken waarbinnen de gevolgen van een ongeval verzekerd kunnen worden. Hierbij kan per rubriek een verzekerde som bepaald worden die gewenst is door de verzekerde. In de eerste rubriek wordt uitgekeerd bij overlijden. In de tweede rubriek wordt uitgekeerd bij blijvende invaliditeit. Bij de derde rubriek wordt een periodieke uitkering verstrekt bij een periode van arbeidsongeschiktheid. Ten slotte wordt bij de vierde rubriek uitgekeerd bij een opname in het ziekenhuis.

In veel gevallen is er in het dagelijks leven een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Bijvoorbeeld op uw werk valt een dergelijke verzekering vaak onder de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook bij een vereniging of school is vaak een collectieve ongevallenverzekering afgesloten, om de deelnemende leden of leerlingen te verzekeren bij de activiteiten die worden uitgevoerd onder verantwoording van de vereniging of school.