Aansprakelijkheidsverzekering (WA) particulieren

Met een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) bent u gedekt tegen het risico van aansprakelijkheid. Deze verzekering is volgens de wet niet verplicht, maar toch doet u er verstandig aan om een dergelijke verzekering af te sluiten, aangezien een ongeluk in een klein hoekje zit. U bent in veel gevallen sneller aansprakelijk dan u denkt of wenst. Mocht u, of één van uw gezinsleden, schade veroorzaken bij anderen dan bent u met een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hiervoor gedekt. De schade die gedekt wordt met de betreffende verzekering is heel breed. Stoot u per ongeluk een vaas om bij uw buren of veroorzaakt speelgoed van uw kinderen schade bij iemand uit uw straat dan valt dit binnen de AVP.

Er zijn ook enkele uitzonderingen te noemen in gevallen waarbij men niet gedekt is voor de gemaakte schade. Ten eerste betreft dit voertuigen waarbij een eigen verzekering nodig is, zoals bijvoorbeeld bij een vaartuig, luchtvaartuig of een caravan/aanhangwagen. Deze dienen namelijk apart verzekerd te worden. Ten tweede in gevallen van schade die met opzet is veroorzaakt. Hierbij kan gedacht worden aan vandalisme. Ten derde als er sprake is van materiële schade bij één van de verzekerden op uw polis en tot slot wanneer er schade wordt veroorzaakt door een groep. Dit valt onder de noemer groepsaansprakelijkheid.

Zoals gezegd bent u dus niet wettelijk verplicht om een AVP af te sluiten, maar in moreel opzicht bent u dit wel. De schade die gedekt wordt door de AVP kan soms hoog oplopen, dus ook voor uzelf is het verstandig om deze verzekering af te sluiten. U kunt anders voor nare verrassingen komen te staan en dat financiële risico is voor velen te groot.