Motorverzekering

Een motorverzekering is net als bij een auto verplicht in Nederland. De opzet van de motorverzekering is identiek aan die van de autoverzekering. Er zijn namelijk drie soorten motorverzekeringen die men kan afsluiten. Alle drie de soorten zullen onderstaand worden toegelicht, zodat u weet welke dekking het best bij uw situatie en motor past.

WA-verzekering

Ten eerste bestaat er de WA-verzekering voor motoren. Deze WA is de basisverzekering die voor elke motorrijder minimaal verplicht is af te sluiten. Met de betreffende verzekering is de schade die u toebrengt aan andere voertuigen of bezittingen van anderen verzekerd. Schade die u aan uw eigen motor toebrengt is dus niet gedekt met de WA-verzekering.

WA+ of WA Beperkt Casco

Ten tweede bestaat er de WA plus beperkt casco. Deze verzekering is uitgebreider dan de WA-verzekering en dekt veel schade die door allerlei situaties kunnen ontstaan. Hierbij kunt u denken aan diefstal van de motor, ongelukken met dieren en brand.

Allrisk of WA Casco

Ten derde is er nog de meest dekkende variant van de verzekeringen. De all-risk motorverzekering dekt u, zoals de naam al zegt, tegen alle risico’s. Dit geldt dus voor bovenstaande risico’s, maar als uitbreiding ook voor botsen, omslaan, slippen en wanneer u van de weg bent geraakt.

Uit ervaring blijkt dat niet alle motorrijders een uitgebreide dekking afsluiten. Dit heeft dan in veel gevallen te maken met de leeftijd van de motor. Bezit u een motor die ouder is dan acht jaar, dan doet u er wellicht verstandig aan alleen een WA-verzekering af te sluiten. Is uw motor jonger dan acht jaar dan kunt u kijken naar een beperkt casco- of all-riskdekking.