Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering is men gedekt tegen de schade die aan de inboedel veroorzaakt kan worden. Onder de inboedel vallen alle roerende zaken die zich in de woning bevinden. Voor elk individu die op zichzelf woont is het aan te raden een dergelijke verzekering af te sluiten.

Er zijn diverse soorten inboedelverzekeringen, met alleen een eigen dekking. Uw inboedel kan namelijk op verscheidene manieren schade op lopen. Zo zijn er verzekeringen die de schade dekken die wordt toegebracht door weersomstandigheden, bijvoorbeeld stormschade, waterschade of blikseminslag, maar ook verzekeringen die de schade dekken die wordt toegebracht door bijvoorbeeld inbraak of vandalisme. Hier kunt u vaak zelf bepalen wat u wel wilt laten dekken en tegen welke vormen van schade u zich niet wilt laten verzekeren. Per aanbieder zitten er vaak verschillen in de dekkingen, dus dit dient u zelf goed en ook kritisch te controleren. In elk geval is een all-risk inboedelverzekering het meest compleet, want deze dekt alle vormen van schade die aan uw inboedel worden toegebracht.

Mocht uw inboedel schade op hebben gelopen en u kunt hiervoor een beroep doen op de verzekeraar dan zal deze een bedrag uitkeren. Het vaststellen van het uit te keren bedrag kan op diverse manieren worden vastgesteld. Bij het afsluiten van de inboedelverzekering wordt een verzekerde som vastgesteld. Voor dit bedrag is de inboedel van de verzekerde gedekt. Het uitkeren kan vervolgens tegen de dagwaarde en de nieuwwaarde. In principe is de inboedel tegen nieuwwaarde verzekerd, maar deze krijgt u uiteraard niet altijd uitgekeerd. Wanneer een reparatie van het object mogelijk is, dan zullen alleen de reparatiekosten worden vergoed.