Autoverzekering

Een autoverzekering is de verzekering die de schade dekt die door de eigen auto aan anderen wordt toegebracht. Ook de schade aan de eigen auto is verzekerd met een autoverzekering. Deze verzekering is niet alleen verplicht in Nederland, maar ook in alle andere landen binnen de Europese Unie.

Bij de autoverzekering zijn diverse varianten mogelijk. De basis bij dergelijke verzekeringen is de WA-dekking. Deze dekking voldoet kort gezegd aan de verplichtingen vastgesteld door de wet. Verzekeraars kunnen hier enigszins van afwijken, maar de verzekerde mag hierdoor niet benadeeld worden.

WA-dekking

Daarnaast bestaat er een aanvulling op de WA-dekking. Deze dekking wordt aangeduid als WA plus beperkt casco. Deze dekking zorgt voor een vergoeding van de schade aan de auto die niet ontstaan is door verkeersongevallen zoals een botsing, aanrijding of wanneer de auto van de weg is geraakt. Enkele voorbeelden die onder de WA plus beperkt cascodekking vallen zijn aanrijdingen met dieren, schade door weersomstandigheden en schade door vandalisme (diefstal, joyriding en rellen).

WA+ of Beperkt Casco

Tot slot is er bij autoverzekeringen nog de WA plus volledig cascodekking. Deze dekking omvat dezelfde dekking als bij de WA-dekking en de WA plus beperkte cascodekking, maar als aanvulling ook schade toegebracht op welke manier dan ook. 

Naast deze drie varianten binnen de autoverzekering kunt u ook kiezen voor enkele uitbreidingen op de autoverzekering. Dit zijn ongevallen inzittendenverzekering, de schade inzittendenverzekeringen en de rechtsbijstandverzekering. Bij de eerstgenoemde wordt een bedrag uitgekeerd bij overlijden of blijvende invaliditeit van één van de inzittenden. Bij de tweede uitbreiding wordt elke inzittende schadeloos gesteld bij een ongeval en dus wordt er voorzien in een vergoeding voor zowel de materiële schade als de schade aan de inzittenden. Bij de rechtsbijstandverzekering wordt u bijgestaan op juridisch vlak wanneer dit nodig is omtrent uw auto.