Rechtsbijstandsverzekering

Als particulier kunt u een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Met rechtsbijstand wordt u als particulier bijgestaan door de verzekeraar op juridisch gebied. Dit is nodig in het geval dat een geschil of conflict over gemaakte schade aan andermans of eigen bezittingen niet kan worden opgelost zonder de juridische weg te bewandelen. Verzekeringsmaatschappijen hebben vaak wel enkele uitzonderingen voordat u daadwerkelijk aanspraak kunt maken op rechtsbijstand. Niet alle conflicten vallen namelijk onder de rechtsbijstand en niet alle kosten worden gedekt. De hulp wordt door veel verzekeraars zowel aangeboden voor particulieren als voor bedrijven.

Een voorbeeld waarbij men een beroep kan doen op de rechtsbijstand is wanneer u als particulier een vraag heeft op juridisch gebied. Daarnaast kunt u met een rechtsbijstandsverzekering ook ondersteuning genieten bij geschillen of conflicten die juridisch uitgevochten dienen te worden. Deze juridische hulp kunt u zowel in natura als in geld ontvangen. Bij juridische hulp in natura krijgt u een advocaat of jurist toegewezen die in dienst is bij de verzekeraar. Deze advocaat of jurist voert het juridische proces uit voor de verzekerde en zal zo nodig de rechtszaak voeren. Wanneer de verzekeraar in geld uitkeert dan wordt een bepaald bedrag ter beschikking gesteld voor de verzekerde om zelf een advocaat te kiezen die dan de juridische zaken oplost. In de praktijk blijkt in Nederland in de meeste gevallen de hulp in natura voldoende te zijn. Tot slot kunt u nog een beroep doen op de rechtsbijstandverzekering als u schade wilt verhalen of wanneer u zichzelf moet verdedigen tegen een claim.