Privacy verklaring Harms & Bakx

Dit is de privacyverklaring van Nieuwenhuis & Bakx Verzekeringen B.V., hierna ook: "Harms & Bakx". Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Harms & Bakx. 

Korte privacyverklaring

Harms & Bakx verzamelt uw gegevens om de dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen. De gegevens verzamelen is voor een groot gedeelte verplicht om een dossier op te bouwen waar de wet financiele toezicht dit van ons eist. Daarnaast verzamelen wij gegevens om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

 • Het bij houden van een dossier, rust op wettelijke verplichtingen.
 • Opnemen van telefoongesprekken als bewijsmateriaal voor het vastleggen van overeenkomsten en andere afspraken.
 • Onderhoudsgesprekken
 • Klantonderzoeken, aanbiedingen, nieuws, acties en mailings.
 • Telemarketing

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel 
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten 
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie 
 • Om de bestelling te kunnen verwerken
 • Om interessante aanbiedingen te doen op basis van bestellingen die in het verleden zijn gedaan 
 • Om de mogelijkheid te bieden met het social media account in te loggen op onze website
 • Om op de website de content te kunnen tonen die daar op wordt geplaatst
 • Om reviews via andere kanalen te tonen
 • Voor het per post op de hoogte houden van ons aanbod, aanbiedingen, nieuws, acties en voor klantonderzoeken
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Voor het benaderen per telefoon over ons aanbod, aanbiedingen, acties en klantonderzoeken
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
 • Voor bewijsmateriaal bij geschillen
 • Voor het "gerechtvaardigd belang" om het pand/de panden te beveiligen.

 

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

Uw toestemming.

De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.

De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.

De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen":

 • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden.
 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan.

Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ontvangen wij uw gegevens van andere partijen?

Ja, wij ontvangen de hierna aangegeven gegevens van de volgende (soorten) partijen:

 • Google Analytics
 • Data handelaren
 • Affilatie netwerken
 • Rolls
 • Autotelex

Welke gegevens ontvangen wij van andere partijen?

Wij ontvangen de volgende (soort) gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Adres (straatnaam en huisnummer, postcode, plaats en land)
 • (Mobiele) telefoonnummerd
 • IP-adres
 • Surfgedrag op websites
 • Locatiegegevens
 • Kenteken en Meldoce

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens

Bewaartermijn

Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)

Tot 5 jaar na de laatste transactie, wettelijke bewaarplicht WFT.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Gegevens in de (leden)administratie

Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)

Zolang als u het account hebt.

Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).

Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Cameraopnamen

Maximaal 4 weken na de opnamen

Social Media log in gegevens

Tot 1 jaar na het laatste websitebezoek.

Correspondentie 

Tot 5 jaar op basis van wettelijke dossierplicht WFT.

IP adres

Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

Informatie over surfgedrag

Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

Cookie ID´s

Kijk in onze cookieverklaring.

Reviews

Zolang de review relevant is.

Locatiegegevens

Tot 3 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd.

Informatie die u op de website invoert om op de website te tonen.

Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.

Informatie die verband houdt met een juridische procedure.

Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Opnames telefoongesprekken

Tot 5 jaar op basis van wettelijke bewaarplicht Wet op financieel toezicht.

Welke rechten heeft u? 

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten "beperken";
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • om, als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als u vragen of klachten heeft?"

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Als we uw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden en u vraagt ons dat gebruik te staken, zullen wij dat doen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Bij telemarketing zullen wij u tijdens ieder gesprek wijzen op uw recht om zich uit te schrijven via het "Bel-me-niet register". Daarnaast heeft u ook het recht ons te vragen u niet meer telefonisch te benaderen, aan welk verzoek wij zullen voldoen.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Nieuwenhuis & Bakx Verzekeringen B.V.
h/o Harms & Bakx

Bezoekadres
De Eglantier 404
7329DL APELDOORN

Postadres
Postbus 2479
7302ER APELDOORN
055-3030629
info@harmsbakx.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 26 maart 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.  

 

Over ons

Harms & Bakx is jouw onafhankelijke hypotheekadviseur en verzekeringsadviseur gevestigd in Apeldoorn en Kampen. Voor onafhankelijk hypotheekadvies, verzekeringsadvies en financieel advies zijn wij de juiste keuze. Harms & Bakx is een innovatief bedrijf die gebruik maken van slimme technieken, hierdoor automatiseren wij alle tijdrovende administratieve taken en kunnen we ons volledig richten op onze klanten.

Persoonlijke benadering en digitaal
Bij Harms & Bakx staan onze klanten voorop, dit merk je in al onze communicatie. Wij stemmen de communicatie op jouw voorkeur af. Appen, Facebook Messenger, alles is mogelijk. Natuurlijk kun je ons ook gewoon bellen of langs komen bij ons op Kantoor aan de Eglantier 404 in Apeldoorn of een afspraak maken voor in Kampen.

Contact opnemen
Plan rechtstreeks een hypotheekadviesgesprek in onze agenda.

Binnen 1 minuut geregeld! Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Kosten worden pas in rekening gebracht wanneer dit schriftelijk in een overeenkomst wordt vastgelegd.

Klik hier en plan rechtstreeks een gratis en vrijblijvend hypotheekgesprek in onze agenda.