Privacy verklaring Harms & Bakx

Dit is de privacyverklaring van Nieuwenhuis & Bakx Verzekeringen B.V., hierna ook: "Harms & Bakx". Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Harms & Bakx. 

Korte privacyverklaring

Harms & Bakx verzamelt uw gegevens om de dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen. De gegevens verzamelen is voor een groot gedeelte verplicht om een dossier op te bouwen waar de wet financiele toezicht dit van ons eist. Daarnaast verzamelen wij gegevens om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

Uw toestemming.

De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.

De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.

De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen":

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan.

Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ontvangen wij uw gegevens van andere partijen?

Ja, wij ontvangen de hierna aangegeven gegevens van de volgende (soorten) partijen:

Welke gegevens ontvangen wij van andere partijen?

Wij ontvangen de volgende (soort) gegevens:

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens

Bewaartermijn

Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)

Tot 5 jaar na de laatste transactie, wettelijke bewaarplicht WFT.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Gegevens in de (leden)administratie

Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)

Zolang als u het account hebt.

Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).

Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Cameraopnamen

Maximaal 4 weken na de opnamen

Social Media log in gegevens

Tot 1 jaar na het laatste websitebezoek.

Correspondentie 

Tot 5 jaar op basis van wettelijke dossierplicht WFT.

IP adres

Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

Informatie over surfgedrag

Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

Cookie ID´s

Kijk in onze cookieverklaring.

Reviews

Zolang de review relevant is.

Locatiegegevens

Tot 3 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd.

Informatie die u op de website invoert om op de website te tonen.

Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.

Informatie die verband houdt met een juridische procedure.

Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Opnames telefoongesprekken

Tot 5 jaar op basis van wettelijke bewaarplicht Wet op financieel toezicht.

Welke rechten heeft u? 

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als u vragen of klachten heeft?"

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Als we uw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden en u vraagt ons dat gebruik te staken, zullen wij dat doen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Bij telemarketing zullen wij u tijdens ieder gesprek wijzen op uw recht om zich uit te schrijven via het "Bel-me-niet register". Daarnaast heeft u ook het recht ons te vragen u niet meer telefonisch te benaderen, aan welk verzoek wij zullen voldoen.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Nieuwenhuis & Bakx Verzekeringen B.V.
h/o Harms & Bakx

Bezoekadres
De Eglantier 404
7329DL APELDOORN

Postadres
Postbus 2479
7302ER APELDOORN
055-3030629
info@harmsbakx.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 26 maart 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.