Het PGB staat voor het Persoons Gebonden Budget. Dit is een budget waarmee benodigde zorg kan worden ingekocht voor en door de budgethouder. De budgethouder heeft de keuze om zelf de zorg in te kopen welke deze nodig acht, door wie de zorg geleverd wordt en wanneer deze zorg geleverd wordt. Deze zorg mag verleend worden door een beroepsmatige zorgverlener maar dit kan ook iemand uit het gezin zijn of uit de nabije vriendenkring. Soms weet een ouder namelijk beter welke zorg zijn of haar kind nodig heeft dan een beroepsmatige zorgverlener.

Wanneer je beroepsmatige of niet beroepsmatige zorg verleent welke wordt betaald vanuit een PGB, worden deze inkomsten gezien als inkomsten uit PGB. Het PGB inkomen die je ontvangt kan vergelijkbaar zijn met iemand die in loondienst is. Je bent verbonden en dus afhankelijk van de PGB budgethouder. De PGB budgethouder is in dit geval dus een soort werkgever en er is ook sprake van loondienst. Er is in dit geval ook een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd.

Een andere mogelijkheid is om een zorgovereenkomst op te stellen tussen budgethouder en de zorgverlener. In dit geval moet de zorgverlener een beroepsmatige zorgverlener zijn. Deze variant kun je het beste vergelijken met een opdracht die wordt uitbesteed aan een Zzp’er of bedrijf. Er is in dit geval geen sprake van loondienst.  

Waar gaat het vaak mis bij een hypotheekaanvraag?

Het hoeft geen probleem te zijn om met een PGB inkomen een hypotheek te kunnen krijgen. Wel zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten. Vaak wordt er bij een PGB hypotheekaanvraag op risico’s beoordeeld. Volgens de bank loopt een klant met een PGB inkomen meer risico zoals, het genezen of overlijden van de zorgbehoevende. Ook kijkt de bank anders naar de acceptatienormen bij een hypotheekaanvraag met een PGB inkomen. Toch zijn er bij veel banken geen (duidelijke) regels voor opgesteld en wordt er gekeken naar de situatie.

Verschillende soorten PGB

Er zijn vier verschillende soorten PGB inkomens, namelijk:

  • WLZ-PGB (vanuit de Wet Langdurige zorg)
  • PGB-VV (vanuit de Zorgverzekeringswet)
  • WMO-PGB (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Jeugdhulp-PGB (vanuit de jeugdwet)

Mogelijkheden hypotheekaanvraag met PGB inkomen

LET OP! Wanneer je een hypotheek gaat aanvragen met NHG mag je het inkomen uit PGB volledig meenemen. Maar wanneer je een hypotheek gaat aanvragen zonder NHG mag maximaal 50% van het inkomen uit een PGB bestaan, dit houdt dat er naast een PGB inkomen ook een ander inkomen moet zijn van een partner of van jouw zelf. Er zijn 3 soorten zorgovereenkomsten. Het is van belang voor de hypotheekaanvraag om te bepalen om welke zorgovereenkomst het gaat. Hieronder staan de verschillende zorgovereenkomsten:

  • Familiair
  • Professionele uitvoering zonder KVK
  • Professionele uitvoering met KVK

Familiair

Wanneer je een familiaire zorgverlener voor onbepaald tijd bent, moet je verplicht een zorgovereenkomst hebben. Wanneer je deze hebt mag het inkomen meegenomen worden tot de zorgontvanger de leeftijd van 77 jaar bereikt. Je bent verplicht om minimaal 3 inkomstenbelastingaangiftes te laten zien. Bij de aanvraag zal je behandelen als flexwerker, en wordt er gekeken naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar.

Professionele uitvoering zonder KVK

Wanneer je een professionele zorgverlener bent en niet bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, moet je verplicht meerdere klanten verzorgen. Ook moet je de laatste drie inkomstenbelastingaangiftes aantonen. Bij deze aanvraag zal je net als bij de familiaire zorgverlener behandeld worden als flexwerker en wordt er gekeken naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar.

Professionele uitvoering met KVK

Wanneer je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, moet je bij een hypotheekaanvraag de laatste drie jaarcijfers en inkomstenbelastingaangiftes aantonen. Je wordt bij deze variant als ondernemer beschouwd. Door een onafhankelijk rekenexpert wordt het inkomen vastgesteld waarmee de bank zal gaan rekenen. Zo moet de onderneming voldoende solvabiliteit en liquiditeit bezitten. Dit klinkt heel spannend, maar dat valt in de praktijk reuze mee. Kort gezegd wordt er gekeken of de onderneming niet teveel schulden heeft.

Neem eens contact met ons op

Zo zie je maar weer, ook als je een PGB inkomen hebt zijn er genoeg mogelijkheden! Onze adviseur Sander Bakx is gespecialiseerd in hypotheekaanvragen waarbij een PGB inkomen een rol speelt. Dus wil je meer weten wat jouw mogelijkheden zijn? Neem dan gerust eens contact met ons op, of plan een vrijblijvende afspraak.

Afspraak plannen

Plan een gratis en vrijblijvend gesprek in met een van onze adviseurs.