Als senior heeft u vaak andere woonwensen dan jongere woningbezitters. Het kan zijn dat uw huidige woning niet meer voldoet omdat deze niet toekomstbestendig genoeg is. U wilt daarom graag verhuizen of verbouwen. Wanneer u wilt verhuizen of verbouwen is er meestal een hypotheek nodig om deze wensen te verwezenlijken. Hoe zit het met een hypotheek op late leeftijd? In dit artikel nemen we de mogelijkheden met u door.

Maximale leeftijd hypotheek

Veel ouderen denken dat ze op late leeftijd geen hypotheek meer kunnen krijgen. Dit is helaas een veelgehoorde misvatting. In tegenstelling tot een consumptief krediet is er bij het verkrijgen van een hypotheek géén maximale leeftijd. Dit heeft te maken met het onderpand. De bank weet namelijk bijna zeker dat schuld wordt terugbetaald. Bij overlijden van de klant wordt de woning verkocht en de hypotheekschuld afgelost. Bij een consumptief krediet is deze zekerheid er niet. Daarom geldt er bij een consumptief krediet wel een maximale leeftijd en bij een hypotheek niet.  

In het verleden was het verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij een hypotheek. Deze verplichting geldt tegenwoordig niet meer. Hierdoor staat er niks meer in de weg om een hypotheek af te sluiten. Dit is waarschijnlijk ook de reden van de leeftijdsmythe. Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan tot en met 74 jaar.  

Hypotheek op pensioeninkomen

Wanneer u een hypotheek gaat afsluiten op latere leeftijd, gelden er veelal aanvullende regels. Banken houden al 10 jaar voorafgaand aan uw pensioenleeftijd rekening met het toekomstige pensioeninkomen. Hier krijgt u vaak al vanaf uw 57e mee te maken. Ook kan het zijn dat banken aanvullende eisen stellen, zoals het versneld aflossen van een gedeelte van de hypotheek, zodat u lagere lasten heeft op uw pensioenleeftijd. Banken hanteren deze regels om te voorkomen dat de woning op pensioenleeftijd onbetaalbaar wordt.  

Wanneer u te weinig pensioen heeft opgebouwd, kan dit leiden tot een lagere leencapaciteit. 

Inkomen naast het pensioeninkomen

Naast pensioeninkomen houden banken ook rekening met andere inkomstenbronnen zoals:

 • Inkomen uit een eigen pensioenvoorziening;
 • inkomen uit vrij vermogen;
 • inkomen uit verhuur.

Steeds meer mensen blijven (deels) doorwerken na de AOW-leeftijd. De mens wordt immers steeds ouder. Dit inkomen wordt helaas niet meegenomen in de hypotheekberekening. De geldverstrekker gaat er namelijk vanuit dat u vanaf AOW-leeftijd op ieder moment kan stoppen met uw baan.

Seniorenhypotheek

Steeds meer banken zien tegenwoordig in dat het de standaard toetsregels niet goed aansluiten op de situatie van ouderen. Gepensioneerden hebben namelijk een stabiel inkomen omdat pensioenfondsen over het algemeen levenslang uitkeren. Hierdoor is het wegvallen van inkomen niet aan de orde. Ook hebben senioren vaak overwaarde op hun woning. Geldverstrekkers lopen daarom weinig risico bij ouderen.

Tegenwoordig is er veel behoefte aan het levensbestendig maken van woningen. We blijven met z'n allen langer in onze woning wonen dan bijvoorbeeld tien jaar gelden.  Op de markt zijn diverse producten en regelingen beschikbaar die zijn toegespitst op senioren. Hieronder nemen we een aantal van deze mogelijkheden met u door.

Ruimere leennormen voor 55-plussers met NHG

Heeft u na verhuizing een gelijkblijvende of lagere woonlast? Dan mag de bank bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) de werkelijke woonlast als uitgangspunt nemen. Deze toetsing valt een stuk gunstiger uit dan de reguliere toetsing, waarbij de geldverstrekker uitgaat van een annuïtaire aflossing binnen 30 jaar (ook al is dat niet het geval). Dit geeft een positievere uitkomst bij een (deels) aflossingsvrije hypotheek, waardoor meer leenruimte ontstaat.

Er zijn ook een aantal situaties waarbij de nieuwe werkelijke maandlast hoger mag uitvallen dan de oude werkelijke maandlast. Wanneer dit het geval is moet de bank dit vooraf bespreken met het Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG). Dit kan het geval zijn wanneer de klant meer wil aflossen op de hypotheek of gedwongen moet verhuizen om gezondheidsredenen.

Let op u komt alleen in aanmerking voor NHG wanneer uw (toekomstige) woning maximaal € 325.000,- waard is.

Levensrente hypotheek van ASR

Wanneer u de AOW-leeftijd heeft bereikt kunt u er voor kiezen om een levensrente hypotheek van ASR af te sluiten. Met deze hypotheek kunt u de overwaarde van uw woning tot maximaal 50% opnemen. De levensrente hypotheek is mogelijk bij een aankoop en oversluiting.

Deze hypotheek is volledig aflossingsvrij en heeft een levenslange vaste rente. Er zijn wel een aantal voorwaarde waar u aan moet voldoen, namelijk:

 • Toetsing op werkelijke maandlast
 • De hoogte van de hypotheekschuld blijft gelijk, de rente wordt niet bijgeschreven
 • Maximaal lenen tot 50% van de waarde van uw woning
 • De huidige hypotheek wordt omgezet, de volledige hypotheek wordt aflossingsvrij
 • U en uw partner moeten de AOW-leeftijd hebben bereikt
 • De rente blijft levenslang gelijk waardoor u zekerheid heeft.

Verzilver hypotheek van Florius

Bent u 60 jaar of ouder en heeft u een laag (pensioen) inkomen maar wilt u wel de overwaarde op uw woning opnemen? Dan is dit wellicht een optie voor u! Wanneer past een verzilver hypotheek wel bij u:

 • U bent 60 jaar of ouder.
 • U heeft een laag (pensioen) inkomen.
 • U heeft een ruime overwaarde op uw woning.
 • U wilt minimaal €30.000 en maximaal €250.000 van uw overwaarde benutten.

Met deze hypotheek kiest u er zelf voor om het geld in een keer te ontvangen, of maandelijks in delen. Wanneer u er voor kiest om dit maandelijks te ontvangen, kunt u uw pensioen aanvullen.

Overwaarde hypotheek van ABN-AMRO

Met de overwaarde hypotheek van ABR-AMRO kunt u ook uw overwaarde opnemen in delen of in één keer. De rente die u moet betalen wordt vervolgens opgeteld bij uw hypotheekschuld, zonder dat uw maandlasten omhoog gaan. Er zijn wel een aantal aandachtspunten voor deze hypotheek, deze zijn als volgt:

 • U en uw partner moeten beide de AOW-leeftijd hebben bereikt.
 • Doordat u hypotheekschuld stijgt, kunt u in een hogere tariefklasse komen.
 • Bij het afsluiten van deze hypotheek wordt er een inkomenstoets afgenomen.
 • Deze hypotheek kan alleen worden afgesloten met hypotheekadvies.
 • Wanneer u een andere hypotheek heeft, moet deze bij ABN-AMRO lopen. Wanneer dit niet het geval is moet deze worden overgesloten.

Samenvatting

Een hypotheek op latere leeftijd is geen enkel probleem. Er geldt geen maximale leeftijd en er zijn veel maatwerk producten op de markt met ruimere leennormen die voor jongeren niet beschikbaar zijn. Dit komt omdat ouderen een laag risico zijn voor de geldverstrekkers. Pensioen inkomen is over het algemeen levenslang en er is meestal veel overwaarde op de woning van senioren. Hierdoor hebben senioren extra mogelijkheid om te verhuizen, verbouwen of om extra geld op te nemen uit de overwaarde.

Contact

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op of plan een vrijblijvende afspraak.

Afspraak plannen

Plan een gratis en vrijblijvend gesprek in met een van onze adviseurs.