NHG (Nationale hypotheek garantie)

NHG (Nationale hypotheek garantie)

Ben je van plan binnenkort een hypotheek af te sluiten, dan zijn er verschillende keuzes die je moet maken. Hoeveel geld ga je lenen? Waar neem je de hypotheek af en welke vorm heeft deze? Allemaal belangrijke vragen. Naast deze keuzes kun je ook vaak de keuze maken tussen een hypotheek met NHG en een hypotheek zonder NHG.

NHG in het kort

NHG is een afkorting voor Nationale Hypotheek Garantie. De NHG is opgezet door het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW). Je kunt de NHG zien als een extra beveiliging voor hypotheekverstrekkers en afnemers. Wanneer jij door een verandering in omstandigheden de hypotheek niet meer kunt betalen, helpt de NHG met het zoeken naar een oplossing. Mocht deze er niet zijn en moet het huis verkocht worden, zijn zij verantwoordelijk voor het betalen van een eventuele restschuld.

Het verstrekken van een hypotheek brengt door deze betalingsgarantie minder risico met zich mee voor geldverstrekkers. Hierdoor is een hypotheek met NHG over het algemeen te verkrijgen tegen een lagere rente. Dit is een van de belangrijkste voordelen van een hypotheek met NHG.

De NHG is ooit in het leven geroepen om woningbezit te stimuleren. Door de oprichting kwamen meer mensen in aanmerking voor een hypotheek. Doordat geldverstrekkers minder risico lopen met de hypotheken, verstrekken zij deze sneller en aan meer mensen. De NHG zorgt voor een korting op de hypotheekrente, waardoor je meer kunt lenen met dezelfde hypotheeklast. Dankzij de NHG hebben dus meer mensen de mogelijkheid een huis te kopen.

NHG voorwaarden

Risico lopen en een eventuele restschuld betalen doet een organisatie natuurlijk niet zomaar. Om in aanmerking te komen voor de NHG moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De eerste voorwaarde wordt bepaald door de gemiddelde huizenprijs in Nederland. In 2018 was dit €265.000 en in 2019 €290.000. Dit bedrag is de grens voor huizen die in aanmerking komen voor NHG. Om een hypotheek aan te kunnen vragen met NHG mag de woningwaarde niet hoger zijn dan €325.000. Daarnaast bestaat sinds januari 2018 de regel dat maximaal 100% van de woningwaarde mag worden geleend bij een hypotheekaanvraag. Dit geldt voor zowel hypotheken met als zonder NHG.

Op deze regel is een uitzondering en deze heeft te maken met engergiebesparende voorzieningen (EBV) voor het huis. Energiebesparende voorzieningen zijn: een HR ketel, isolatie, HR++glas, een warmtepomp, zonneboiler of zonnepanelen. Wanneer je een of meerdere van deze maateregelen laat meefinanciëren in je hypotheek, mag het hypotheekbedrag maximaal 106% van de woningwaarde zijn. Je mag dus meer dan de woningwaarde lenen, wanneer je dit extra geld volledig inzet voor de aanschaf van duurzaamheidsoplossingen. Deze regel heeft ook invloed op de NHG grens. De maximale woningwaarde voor een hypotheek met NHG en EBV, is €344.500.

Naast de maximale woningwaarde zijn er nog een aantal belangrijke voorwaarden. Allereerst moet de woning het hoofdverblijf van de aanvrager zijn. Daarnaast is een geldig identiteitsbewijs en een Nederlandse of nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie nodig. Heb je een andere nationaliteit, dan is een verblijfsvergunning in Nederland voor onbepaalde tijd nodig voor de aanvraag.

De laatste voorwaarde is het betalen van de borgtochtprovisie. Dit zijn de kosten die je betaald voor de NHG. De borgtochtprovisie bedraag 0.7% van het hypotheekbedrag en mag worden afgetrokken bij de eerstvolgende aangifte inkomstenbelasting.

Hoe werkt de NHG?

Je hebt een woning gekocht met NHG en kunt je hypotheek niet meer betalen. Hoe is de NHG er dan om je te helpen? Allereerst wordt begeleiding geboden en gekeken naar mogelijkheden je hypotheek zo snel mogelijk toch te kunnen betalen. Komen jullie hier niet uit, zal je huis helaas verkocht moeten worden. Een lastige periode en keuze, maar soms de enige oplossing. Blijft er bij de verkoop een restschuld over? Dan betaalt NHG de schuld af en heb jij een schuld bij NHG. Deze kan onder bepaalde voorwaarden worden kwijtgescholden.

Allereerst moet je er alles aan hebben gedaan de schuld zo laag mogelijk te houden. Daarnaast krijg je geen kwijtschelding wanneer je de hypotheek niet meer kunt betalen omdat je een andere lening hebt afgesloten. Denk bijvoorbeeld aan een lening voor een nieuwe auto of badkamer. Er zijn natuurlijk ook gevallen waarin de schuld wel wordt kwijtgescholden, namelijk:

De NHG ziet natuurlijk het liefst dat woningen niet verkocht hoeven worden en er geen schuld ontstaat. Daarom is het grote voordeel van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie de lagere rente. Dankzij deze lagere rente betaal je minder per maand en is de kans groter dat je in verschillende omstandigheden de hypotheek kunt blijven betalen. Een minder bekend voordeel van een hypotheek met NHG is dat de lening altijd financieel verantwoord is. De normen voor hypotheken onder de NHG grens worden opgesteld samen met het NIBUD. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de budgetvoorlichting in Nederland. Dankzij deze normen zul je in verhouding met je salaris nooit teveel aan je hypotheek kwijt zijn. Hierdoor heb je elke maand genoeg geld over voor boodschappen, vervoer en om te sparen.

De beste keuze voor jou?

Met alle genoemde voordelen lijkt de NHG de beste keuze voor iedereen. Dit is echter niet altijd het geval. Wil je een huis kopen met een woningwaarde onder de gestelde grens, is het wel belangrijk alle opties goed te onderzoeken. Het grote voordeel van de NHG is een lagere hypotheekrente. Ben je echter van plan een deel van de woning te financiëren met eigen geld? Informeer dan bij geldverstrekkers naar de hypotheekrente die zij jou willen geven. Wanneer de hoogte van de lening laag is ten opzichte van de woningwaarde kan een hypotheek zonder NHG een lagere rente hebben. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de kosten voor de aanvraag die je mee kunt nemen in de overweging. Meestal betaalt het bedrag zich terug door de lagere rente, maar zeker belangrijk om even naar te kijken.

Je kunt de Nationale Hypotheek Garantie dus zien als een goede betrouwbare constructie. Eentje die het kopen van huizen voordeliger en veiliger maakt voor kopers en geldverstrekkers. Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke financiële en persoonlijke gebeurtenis. Onderzoek daarom altijd alle opties en maak samen met een professional de beste keuze voor jouw specifieke situatie.