Notariskosten

Notariskosten zijn kosten die je aan de notaris verschuldigd bent voor het vestigen van een hypotheek (hypotheekakte) op de woning (onderpand) en voor de overdracht van je aangekochte woning (leveringsakte of overdrachtsakte). Daarnaast moeten de genoemde aktes ingeschreven worden in het openbare register van het kadaster. Ook hier rekent de notaris kosten voor.

Hoeveel de notariskosten zijn, hangt af van de situatie. Bij het kopen van je eerste woning krijg je te maken met een hypotheek- en leveringsakte. Sluit je  de hypotheek over, neem je een tweede hypotheek of ga je verbouwen? Dan wordt de woning niet overgedragen en is alleen een hypotheekakte nodig. Heb je al een koopwoning en ga je verhuizen naar je volgende koopwoning? Dan krijg je meestal ook nog te maken met een overbruggingshypotheek, waardoor de kosten hoger uitvallen. 

Hoeveel de notariskosten zijn, is per notaris verschillend. Er is redelijk wat concurrentie tussen de verschillende notarissen. Daarnaast voeren ze dezelfde werkzaamheden uit. Daarom loont het om verschillende offerte's op te vragen.  

Als gemiddelden houden wij ongeveer € 500,- per akte aan, inclusief inschrijfkosten bij het kadaster.  Bij een overbruggingshypotheek komt daar nog € 250,- boven op. 

Koop je een eerste woning, dan zit je dus op zo'n € 1000,-. In het geval van een oversluiting ben je met  € 500,- al klaar.