Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is de belasting die geheven wordt bij de overdracht van onroerend goed zoals een woning, bedrijfspand maar ook bij een stuk grond (perceel). Koop je een bestaande woning? Dan krijg je altijd te maken met overdrachtsbelasting. Laat je een woning bouwen? Dan geldt hiervoor een uitzondering. Wanneer een perceel deel uitmaakt van een bouwproject is de grond al belast met 21% BTW en betaal je daarover niet nogmaals overdrachtsbelasting. Voor andere percelen is er wel overdachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bij onroerend goed wordt in rekening gebracht bij de notaris en hoeft dus niet aangegeven te worden bij de belastingdienst.

Tarief overdrachtsbelasting

Voor particulieren koopwoningen is de overdrachtsbelasting momenteel 2% van het aangekochte pand. Voor zakelijke objecten en percelen (die geen deel uitmaken van een bouwproject) ligt dit tarief hoger, namelijk op 6%.

Wanneer je een bestaande woning van € 350.000,- koopt betaal je dus € 7.000,- aan overdrachtsbelasting.