Het coronavirus heeft een grote invloed op ons leven momenteel. Veel bedrijven of instellingen zijn tijdelijk gesloten. Zzp'ers, oproepkrachten en groot aantal werknemers zitten thuis zonder inkomen. Zij hebben geen of weinig financiele reserves. Vele kampen met de vraag of ze hun hypotheek nog wel kunnen betalen.  

Banken bieden een betaalpauze aan

De meeste banken hebben vlak na het bekend maken van de diverse maatregelen een noodplan gemaakt. Dit plan zorgt ervoor dat mensen die door de coronacrisis acute betaalproblemen hebben een betaalpauze kunnen aanvragen. Dit houdt kortweg in dat je 3 maanden lang geen rente en aflossing betaalt.  Na de betaalpauze zul je deze kosten verspreidt over meerdere maanden alsnog moeten betalen.  Hoe dit precies gaat, verschilt per bank. Voor meer details verwijs ik je door naar de website van ABN AMRO, ING, de Rabobank en de Volksbank (moederbedrijf van SNS Bank, ASN Bank, BLG wonen en RegioBank)

Betaalpauze en hypotheekrenteaftrek

Wanneer je een hypotheek hebt afsloten na 1 januari 2013, ben je verplicht om je hypotheek binnen 30 jaar minstens annuïtair in te lossen. Jouw adviseur/bank heeft bij het aangaan van jouw hypotheek hier mee rekening gehouden en jouw hypotheek zo ingedeeld dat dit ook gebeurd. Wanneer je hier een achterstand op loopt moet je volgens de belastingdienst deze achterstand ingehaald hebben uiterlijk 31 december van het jaar erop. Wanneer je dus nu een betaalpauze neemt, zouden deze 3 maanden weer ingehaald moeten worden voor 31 december 2021.

Voor meer informatie kun je de website van de belastingdienst raadplegen. Is jouw hypotheek afgesloten voor 1 januari 2013 dan is er geen aflosverplichting.

Wat betekent dit in de praktijk?

Stel je hebt op 1 januari 2017 een annuïtaire hypotheek afgesloten ter hoogte van € 230.000 euro tegen 3,0% rente. Je betaald dan per maand € 970 euro aan rente en aflossing.  Je last op 1 juli een betaalpauze in van 3 maanden. Dit komt neer op een bedrag van € 2.910,- bruto die voor 31 december 2021 ingehaalf moet worden om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Dit zorgt er voor dat je tijdelijk bovenop je normale hypotheek nog  € 194,- extra moet betalen.  

Een betaalpauze houdt dus niet in dat je 3 maanden geen hypotheeklasten meer hebt, de betaling van rente en aflossing wordt alleen tijdelijk uitgesteld. Hou er dus rekening mee dat je na de betaalpauze met extra maandlasten te maken krijgt! Loop je de achterstand niet op tijd in dan verlies je het recht op hypotheekrenteaftrek. In dit rekenvoorbeeld komt dat neer op een bedrag van € 36.464 die je misloopt over de gehele looptijd rekening gehouden met de eerste belastingschijf van 37,35%. Valt je inkomen in de tweede schijf dan zal het gemiste fiscale voordeel nog veel hoger zijn. 

Uitzondering

Wanneer er betalingsonmacht is geld er op deze regeling wel een uitzondering. In dit geval mag er met de geldverstrekker een nieuwe aflosschema afgesproken worden waarin alsnog de hele hypotheek in de oorspronkelijk termijn wordt afgelost. Een geldverstrekker/bank is echter niet verplicht om hier aan mee te werken.  In geval van ons voorbeeld zal dat een maandtermijn geven van € 995,-. Dit is een verhoging van 25 euro per maand wat niet veel lijkt. Reken je dit echter door over de hele looptijd dan betaal je in totaal (3015 maanden keer 25 euro) € 7.875,- extra. De betaalpauze kost in dit geval dus € 4.965,- bruto.

Andere oplossingen

Laat je goed informeren door bijvoorbeeld een onafhankelijk adviseur over wat je het best kan doen. Er zijn namelijk ook andere oplossingen:

Het afsluiten van een krediet.

Een krediet  van € 2.910,- kost ongeveer 44 euro per maand met een looptijd van 95 maanden. Je maandlast stijgt hierdoor niet direct met 200 euro waardoor deze veelal wel betaalbaar blijft. Daarnaast betaal je in dit geval "maar" € 1.261,61 aan rente kosten, een aanzienlijk verschil met het uitspreiden over de hele looptijd. 

Overwaarde verzilveren

Heb je een overwaarde op je woning/bedrijfspand? Wellicht kan er een deel overwaarde opgenomen worden om een aantal maanden tijdens de crisis te overbruggen.

Tip

Verwacht je in de financiële problemen te komen door het coronavirus? Reageer dan proactief. Neem contact op met jouw adviseur of bank en vraag erna wat de mogelijkheden zijn! Het beste is om samen te kijken naar een goede oplossing.  Banken en andere geldverstrekkers zijn met de overheid overeengekomen dat tot tenminste 1 juli 2020 geen woningen gedwongen verkocht zullen worden. Insteek is dat hypotheekverstrekkers met huiseigenaren naar een gepaste oplossing zoeken!

Heb jij nog vragen naar aanleiding van dit artikel dan kun je ons altijd bereiken op telefoonnummer 055-3030629.

Update 8 mei 2020

Inmiddels heeft de staatssecretaris bekend gemaakt om soepeler met de aflosverplichting om te gaan. Mensen die zich tussen 12 maart en 30 juni bij de bank hebben gemeld voor een betaalpauze, krijgen de mogelijkheid om de achtergelopen aflossing gedurende de gehele resterende looptijd van de hypotheek in te halen. Dit is veel langer dan de oorspronkelijke termijn van een jaar. Zie ook: Staatssecretaris geeft goedkeuring voor betaalpauze met behoud van hypotheekrenteaftrek.