Stel je bent buiten je schuld als gevolg van een ongeval voor een deel of zelfs geheel arbeidsongeschikt geraakt. Dan is er sprake van letselschade, schade die gecompenseerd kan worden. Maar hoe wordt de hoogte van die schadevergoeding eigenlijk bepaald? En krijg je ‘zomaar’ en in alle gevallen een schadevergoeding?

Verklaringen en bewijsmateriaal
Het is niet eenvoudig om een eensluidend antwoord te geven op deze vraag. De hoogte van de schadevergoeding verschilt namelijk per individueel geval. Zo kan de hoogte van het bedrag bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de leeftijd van het slachtoffer. En bovendien: is de ingediende claim wel terecht en wordt die claim voldoende onderbouwd? Heeft het slachtoffer eigenlijk wel recht op een schadevergoeding en zijn daarvoor voldoende verklaringen en ander bewijsmateriaal aangeleverd?

Waarborgfonds
Elk verzoek voor schadevergoeding wordt eerst nauwkeurig beoordeeld en er wordt gecontroleerd of wel aan alle voorwaarden die aan deze schadevergoeding verbonden zijn, voldaan is. Dat kan overigens ook als niet bekend is wie verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld een aanrijding (en het letsel) en er dus ook niemand aansprakelijk gesteld kan worden. Dan kunnen slachtoffer met schade een beroep doen op het Waarborgfonds. Overigens moet het slachtoffer dan wel op alle mogelijke manieren hebben geprobeerd te achterhalen wie de dader is. Gemiddeld genomen worden twee van de drie letselschadeclaims toegewezen en een derde van de verzoeken dus afgewezen.

Lichte schade
Bovendien kent schade als gevolg van een ongeluk zonder schuld diverse gradaties. Zo heb je lichte schade, dan wordt er van uit gegaan dat er binnen een half jaar sprake zal zijn van herstel. Duurt dit herstel langer dan zes maanden maar korter dan 24 maanden, dan is er sprake van middelzware schade. In het geval dat het herstel meer dan twee jaar duurt, dan wordt er gesproken over zware schade. Vaak zijn lichte schades behoorlijk minder ingewikkeld, al gaat ook die vlieger niet altijd op. Letselschade en dus ook het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding is dus echt maatwerk. Er is vrijwel geen enkele zaak gelijk.

Voor en na het ongeval 
Belangrijk is zeker hoe het leven van een slachtoffer er voor en na een ongeval precies uitzag. Er wordt gekeken of er inderdaad sprake is van inkomensdaling. Is dat zo, dan zal er gecompenseerd dienen te worden. Ook wordt gekeken naar de noodzaak van bijvoorbeeld het inhuren van huishoudelijke hulp, mantelzorg en naar emotionele schade (smartengeld). Overigens worden in Nederland heel andere bedragen aan smartengeld uitgekeerd dan in bijvoorbeeld Amerika. In ons langs ligt het maximum op ongeveer anderhalve ton. Dan moet er echter sprake zijn van zeer zwaar en ook blijvend letsel. In Amerika worden soms miljoenen uitbetaald.

Schadevergoeding krijg je, zo kan geconcludeerd worden, niet zomaar. Zo worden de medische dossiers door externe professionals beoordeeld en dat geldt ook voor het geleverde bewijs en de verklaringen die ingediend zijn. Op die manier wordt een dossier opgebouwd. Bovendien worden slachtoffers vaak thuis bezocht. Ondanks alle ervaring en experts die ingezet worden als het gaat om dergelijke schade, kan het soms wel jaren duren voor er definitief uitsluitsel gegeven kan worden. Behalve financiële compensatie kunnen slachtoffers ook geholpen worden bij bijvoorbeeld een re-integratietraject.