Je van A naar B verplaatsen op een hoveboard is leuk, is hip. Waar veel mensen echter aan voorbijgaan is dat als je op of met je hoverboard een ongeluk veroorzaakt, je in negen van de tien gevallen niet verzekerd bent. De bekende verzekeraars hanteren vrijwel allemaal andere voorwaarden als het gaat om aansprakelijkheid bij het veroorzaken van schade. Conclusie is dat de meeste verzekeraars de aangerichte schade met een hoverboard niet vergoeden

Ongeluk in een klein hoekje 
Je ziet ze meer en meer in het straatbeeld: hoverboards en elektrische skateboards. Ze zijn verboden op de openbare weg vanwege het ontbreken van een stuur. Desondanks wagen veel eigenaars het er toch op en ligt een ongelukje en schade dus op de loer. Ook op een dergelijk modern apparaat zit een ongeluk immers in een klein hoekje. Verzekeraars blijken behoorlijk verschillend in hun opvattingen als het gaat om schade en in bepaalde gevallen kunnen de voorwaarden zelfs op diverse manieren geïnterpreteerd worden. Uit onderzoek is gebleken dat slechts een op de drie verzekeraars eigenaren een aansprakelijkheidsdekking bieden. Met andere woorden: ruim zestig procent van de schade veroorzaakt met of door een hoverboard wordt niet gedekt.

Aansprakelijkheid 
De verzekeraars die deze schade wél dekken, stellen wel eisen aan bijvoorbeeld de snelheid. Een aantal van deze verzekeraars hanteert de grens van maximaal 16 kilometer per uur. Is die grens wel overschreden, dan is de schade niet gedekt. Nog weer andere verzekeraars dekken – best logisch- alleen de schade op eigen terrein (en dus niet op de ‘verboden’ openbare weg) en dat tot een snelheid van maximaal zes kilometer per uur. Opvallend is wel dat het gros van de verzekeraars ogenschijnlijk niet precies weet hoe met schade veroorzaakt door deze hippe apparaten om te gaan. De voorwaarden kunnen namelijk op verschillende manieren uitgelegd worden. Opvallend is ook dat een kleine groep verzekeraars onderscheid maakt tussen kinderen en volwassenen. Volwassenen kunnen uitgesloten worden van dekking, wordt het hippe vervoermiddel echter aangemerkt als kinderspeelgoed dan wil de verzekeraar in bepaalde gevallen wél over de brug komen.