Bankgarantie

Een bankgarantie is (zoals het woord al zegt) een garantie van de bank, die een bepaalde bedrag uitkeert aan een aangewezen partij onder bepaalde voorwaarden (meestal in negatieve zin).

Een bankgarantie wordt bij een koop van een woning gebruikt als zekerheidstelling voor de verkoper van de woning. Wanneer je de koop annuleert, zonder dat je een beroep doet op ontbindende voorwaarden, ben je over het algemeen 10% van de koopsom aan boete verschuldigd. Om deze reden wordt er in de meeste koopovereenkomsten het storten van een waarborgsom of een het stellen van een bankgarantie verplicht. Zo weet de verkoper zeker dat hij de 10% boete ontvangt, mocht de koop niet doorgaan. Omdat veel mensen niet over 10% van de koopsom beschikken, wordt er in plaats van het storten van een waarborgsom vaak gekozen voor een bankgarantie.

Praktijkvoorbeeld

Frits koopt een woning voor een bedrag van € 375.000,-. Als zekerheidstelling moet hij een bedrag van € 37.500,-  (10%) storten aan de notaris. Frits heeft niet meer dan € 11.500,- op zijn spaarrekening en is daarom niet in staat de waarborgsom te storten. Omdat Frits de woning anders niet zou kunnen kopen, regelt zijn hypotheekadviseur een bankgarantie voor datzelfde bedrag. Wanneer Frits de koop annuleert, krijgt hij een lening bij bank voor € 37.500,- en krijgen de verkopers van de woning dit bedrag van de bank. 

Kosten bankgarantie

De kosten van een bankgarantie zijn over het algemeen 1% van het garantiebedrag. In het voorbeeld hierboven zijn de kosten € 375,-. De bankgarantie kan eventueel uitgebreid worden met een verzekering bij arbeidsongeschiktheid, overlijden of verliezen van je baan. In dat geval wordt de lening kwijtgescholden wanneer je de koop annuleert om deze genoemde redenen. Voor die verzekering betaal je boven op de 1% meestal een eenmalig bedrag van € 50,-