Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen en dit heeft nogal wat gevolgen voor zowel woningeigenaren als mensen die op zoek zijn naar een woning. Op de huizenmarkt gaat in 2019 nogal wat veranderen, veranderingen die behoorlijk wat financiële consequenties kunnen hebben. Het zittende kabinet heeft onder meer aanpassingen gedaan aan het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek. De grootste veranderingen zetten we hier op een rij.

1. NHG-grens gaat omhoog

In 2019 gaat de NHG-grens omhoog. In 2018 kon je aanspraak maken op de Nationale Hypotheek Garantie als de koopsom voor een huis niet boven de 265.000 euro ligt. Als je als bezitter van een woning bij een gedwongen verkoop niet in staat bent de volledige hypotheeklening te voldoen, is de NHG-garantie het instrument om de kredietverstrekker te compenseren. In 2019 stijgt de maximale koopsom voor de NHG met 25.000 euro naar 290.000 euro. Er zijn zelfs mogelijkheden de hypotheek  in 2019 tot 106 procent van de woningwaarde te laten bedragen, mits voldaan wordt aan een aantal energiebesparende maatregelen. Zo kan de maximale koopsom uitkomen op 307.000 euro. Daarnaast gaat volgend jaar de NHG-premie ietsje omlaag. De premie is nu nog 1 procent van de hypotheeksom. Vanaf 1 januari 2019 is dit nog 0,9 procent. Stel je hebt een hypotheek van 290.000 euro, dan kom je dus uit op 2.610 euro, waar je voorheen 2.900 euro betaalde.

2. Hypotheekrenteaftrek komt lager uit

Omdat de belastingschijven zullen worden verlaagd in 2019, komt de hypotheekrenteaftrek iets lager uit. Mensen die een middeninkomen genieten die weten dat het percentage aan hypotheekrenteaftrek evenveel is als de tariefschijf voor de inkomstenbelasting. In 2021 wordt echter overgeschakeld naar twee schijven. Dit waren er vier. Om hier naar toe te werken, worden de belastingschrijven in 2019 verlaagd. Voorbeeld: mensen die in het bezit zijn van een huis en een inkomen genieten van tussen de 34.000 en 68.000 euro, mochten in 2018 40,85 procent van de betaalde hypotheekrente aftrekken. Vanaf de eerste van de nieuwe maand is dit nog maar 38,1 procent. In 2019 zal het kabinet overigens onverminderd voortgaan met het afbouwen van de fiscale voordelen van de hypotheekrenteaftrek. Zeker de mensen met hogere inkomens merken dit al enige tijd.

Voordeel eigenwoningforfait wordt tenietgedaan

Ook het eigenwoningforfait – bepaald door de WOZ-waarde van huizen en vastgesteld door gemeenten- daalt in 2019. Het percentage van het eigen woningforfait bedraagt nu nog 0.7 procent voor het merendeel van de woningen. Volgend jaar zal dat nog 0,65 procent zijn. Concreet: bij een huis van 100.000 euro telde je een bedrag van 700 euro bij het belastbare inkomen op, straks is dat nog 650 euro. Een meevallertje zou je denken, ware het niet dat de WOZ-waarde ook stijgt en dit voordeel weer teniet wordt gedaan.

3. Wet Hillen

2019 wordt ook het jaar dat de fiscale voordelen bij geen of een lage hypotheek beperkt wordt. Met andere woorden; de wet Hillen wordt in een tijdbestek van dertig jaar met 3.3 procent per jaar afgebouwd. Concreet houdt dit in dat als je weinig (of geen) hypotheekrenteaftrek hebt, er in 2019 nog maar een vrijstelling geldt van 96,67 procent van het voordelige saldo van het eigenwoningforfait plus de hypotheekrenteaftrek. Nog concreter: heb je nu geen hypotheekrenteaftrek en heb je 650 euro aan eigenwoningforfait, dan dien je vanaf 2019 3,3 procent daarvan bij je inkomen optellen, 21,45 euro in dit geval dus.

4. WOZ-waarde stijgt

Zoals gezegd stijgt de WOZ-waarde in 2019 gemiddeld van 7,5 naar 9 procent. Dit hoeft echter niet altijd een nadeel te zijn. Zo kan het zijn dat je met een stijgende WOZ-waarde van je woning je een lagere hypotheekrente van de bank kunt krijgen. Het is immers zo dat je als eigenaar van een huis een risico-opslag bovenop de rente betaalt en is de verhouding tussen de marktwaarde van het huis en de hoogte van de lening de je hebt. Als de marktwaarde stijgt, dan leen je de marktwaarde in ogenschouw nemend dus minder. Dit kan een lagere risico-opslag tot gevolg hebben en eventueel dus een lagere rente. Vergeet daarbij niet dat als je de WOZ-beschikking krijgt, die dan vaak al weer achterhaald is. Dit wordt veroorzaakt door de snel stijgende huizenprijzen. Het is dus verstandig een taxatierapport op te laten stellen.